Pola oznaczone gwiazdkami () są wymagane.

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o środowych badaniach poprzez SMS, podaj swój numer telefonu.

W jakim terminie chciałbyśc/chciałabyś uczestniczyć w eksperymencie?

Zgoda na udział w badaniu

Niniejszym oświadczam że:

  1. Jestem osobą pełnoletnią i mogę podejmować decyzje mnie dotyczące.
  2. Zostałem poinformowany o planowanym badaniu naukowym, w szczególności o jego założeniach, celach, przebiegu i sposobie przeprowadzania.
  3. Otrzymałem zadowalające odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i rozumiem wszystkie przekazane mi informacje, dotyczące badania.
  4. Zostałem poinformowany, że udział w badaniu jest dobrowolny.
  5. Zostałem poinformowany, że jeśli w trakcie trwania badania będę miał pytania lub wątpliwości, mogę się z nimi zwracać do prowadzącej.